Styret


Oversikt over det sittende styret i NHF. Er det noe du ønsker styret skal ta tak i eller lurer på noe, er det bare å ta kontakt.

Leder:

Mette Hågensen
Tlf: 482 81 394
leder@norskhjorteavlsforening.no

Kasserer:

Tor Anders Høgaas

Styremedlem:

Anders Waala

Styremedlem:

Ketil Grønnerud

Styremedlem:

Stein Gunnar Clemensen

1.varamedlem:

Lars Erik Almo

2.varamedlem:

Halvor Aas