Nyheter


Referat fra Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell på Kongsberg i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat Årsmøte Norsk Hjorteavlsforening 2019  


Fagseminar og Årsmøte 2019

Styret har i år valgt å legge Fagseminar og Årsmøte 2019 til Kongsberg og Quality Grand Hotel, helgen 8.-10. mars. Vi legger opp til et interessant faglig innhold både fredag og lørdag, hvor vi bl. annet skal se på ytterpunktene når det gjelder godkjente slakteri lørdag. Endelig faglig innhold fredag og […]


Referat fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell på Steinkjer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat Årsmøte Norsk Hjorteavlsforening 2018 Referatet er elektronisk godkjent av de som ble valgt til å underskrive protokollen.


Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt på Mølla Hotell på Lillehammer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat fra Årsmøtet i Norsk Hjorteavlsforening 2017