Kompetansebevis


For å kunne ha lov til å avlive hjort i hegn i Norge, er det innført ett eget krav om kompetansebevis for det.

Veien til kompetansebevis er som følger:

 1. Obligatorisk medlemskap i NHF. Du kan melde deg inn via sidene her.
 2. Ta kontakt med NHF med beskjed om at du ønsker tilgang til e-læringskurset for å kompetansebeviset.
  Kurset koster kr 5000,- og betales til NHF før man får tilgang til kurset.
 3. Etter registrert betaling av medlemskap og kursavgift, får man deretter  brukernavn og passord til e-læringskurset tilsendt.
 4. Gjennomfører e-læringskurset som selvstudie på nett.
 5. Kurset avsluttes med en egen eksamensdel. Eksamen avlegges på hospiteringsstedet.
 6. Etter vel gjennomført e-læringskurs, avtaler man hospitering med en av de godkjente hospitering-stedene i listen under, og gjør en egen avtale med en av dem om hospitering.
 7. Før du kan være med på hospitering, må Mattilsynet gi deg et midlertidig kompetansebevis. Vilkåret her er at du er registrert på et opplæringskurs, altså at du har påbegynt kurset. Midlertidig kompetansebevis kan bare gis én gang, og bare for tre måneder. det er derfor viktig at du passer på at hospiteringen gjennomføres i perioden det er gyldig. Legg ved bekreftelsen på påmelding til kurs, og bekreft at du ikke har fått midlertidig kompetansebevis tidligere. Du kan søke via Mattilsynets skjematjeneste.
 8. Når man har dokumentasjon på gjennomført hospitering melder du til Mattilsynet og sender søknad om det endelige kompetansebeviset via deres skjematjeneste.
  Viktig at du logger inn som privatperson, da kompetansebeviset er personlig.
 9. Kompetansebevis blir tilsendt i posten fra Mattilsynet.

Liste over godkjente hospiterinssteder i Norge

for gjennomføring av praktisk opplæring i forbindelse med kompetansebevis for avliving av hjort i hegn.

 

Navn Adresse Postnummer Sted Ansvarlig Telefon E-post
Norsk Hjortesenter Svanøy 6914 Svanøybukt Johan Trygve Solheim 57748721 post@svanoy.com
Marås hjort Mørkridsvegen 428 6876 Kreken Knut Marås 95844876 post@maraashjort.no
Skjeggedal Vilt Telemarksveien 420 4830 Hynnekeleiv Jannicke Modell Røhmen 99317145 post@skjeggedalvilt.no
Nyvoll Hjortefarm 8690 Hattfjelldal Kjell Kristiansen 99091145 post@nyvoll-hjortefarm.no
Siljanhjort as Austadveien 209 3478 Siljan Morten Nystad 97612282 morten@siljanhjort.no
Wåla hjorteoppdrett Åsveien 10 3618 Skollenborg Anders Wåla 97113005 anders@wala.no
Storegra Gård Tjore 41 4887 Grimstad Harald Støyl 97560020 stoyl@gmail.com

Listen er sist revidert: 4/5-2021, Styret i NHF reviderer listen etter behov  for hospiteringsteder.