Dyrehelsekurs


Dyrehelseforskriften setter fra 1. januar 2020 krav om kompetanse hos dyreholder.

  • Norsk hjorteavlsforening har utviklet et kurs for vår næring som er godkjent hos Mattilsynet.
  • Kurset forutsetter at man har gjennomført Animalias kurs i «Dyrehelse for sau»
  • Har man agronomutdannelse eller høyre, kreves det ikke gjennomført kurs i dyrehelse.

Medlemmer i NHF kan få fri tilgang til påbyggingskurset ved henvendelse til foreningen.

Animalias kurs: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs-dyrehelse-og-smittevern/