Bransjestandard


Bakgrunnen for en bransjestandard for Norsk Hjorteoppdrett, er et ønske om å ha et
kvalitetssikringsverktøy som sikrer kvalitet i alle ledd, og som omhandler alt som kommer inn
under det å drive med hjorteoppdrett.

I forbindelse med innføring av ”Hygienepakka” , 1. mars 2010, har det blitt krav om en viss endring på praksis.

I et møte ved Mattilsynets hovedkontor juni 2007 ble næringen utfordret til å lage en bransjestandard, som vil lette arbeidet for både næring og kontrollmyndighet. Det er vår intensjon at alle hjorteoppdrett i Norge følger denne standarden, og at dette er dokumentasjon for at oppdrettet oppfyller de minstekrav som myndighetene setter til produksjon av hjort og hjortekjøtt.

Med hjort menes både kron- og dåhjort.

Revidert standard pr. 25. februar 2020.  Link:  Bransjestandard v. 4.3