Bli Medlem


Som medlem av NHF får du:

 • Invitasjoner til årlige fagsamlinger i inn- og utland, samt invitasjon til Årsmøtet.
 • Mulighet til å påvirke framtidig veivalg for hjortenæringa i Norge
 • Rabatter på:
  • Cyclone gjerdemateriell fra Studstrup´s Hjortecenter
  • Tornado gjerdemateriell fra Norsk Småfeservice
  • Trykkimpregnerte gjerdepåler fra Solør treimpregnering
  • NorEngros rabattavtale

Betingelser

Aktivt medlem:

Aktivt medlemskap kan bare tegnes av de som pr. i dag eier hjort i hegn.
Bare aktive medlemmer har stemmerett på Årsmøtet.
Kontingenten skal være innbetalt før Årsmøtet avholdes.
Årlig kontingent er kr. 1500

Støttemedlem:

Medlemskap som tegnes av personer eller organisasjoner som har interesse for hjort, hjorteoppdrett eller hjortekjøtt, men som ikke selv driver hjorteoppdrett.
Støttemedlemmer har alle medlemsfordeler, unntatt stemmerett på Årsmøtet.
Årlig kontingent er kr. 700

Innmeldingskjema:

  Vennligst angi type medlemskap:
  Aktivt medlem med dyrPassivt medlem uten dyr