Dagsarkiv: 22. april 2022


Referat fra Årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt på Hamar Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat fra årsmøte i Norsk Hjorteavlsforening 2021