Dagsarkiv: 15. august 2018


Referat fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell på Steinkjer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat Årsmøte Norsk Hjorteavlsforening 2018 Referatet er elektronisk godkjent av de som ble valgt til å underskrive protokollen.