Nyheter


Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt på Mølla Hotell på Lillehammer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat fra Årsmøtet i Norsk Hjorteavlsforening 2017


Fagseminar og Årsmøte 2017

Som kjent har vi valgt å legge årsmøte 2017 til Lillehammer, på Mølla hotell. Vi legger opp til et interessant fagseminar, med besøk på hjortefarmer i området på lørdag. Viser til program som kom i siste NHF nytt. Vi er pr i dag 43 påmeldte, men har plass til flere. […]