Nyheter


Fagseminar og Årsmøte 2019

Styret har i år valgt å legge Fagseminar og Årsmøte 2019 til et sted på Østlandet, helgen 8.-10. mars. Styret jobber for tiden med innhold til samlingen, men oppfordrer alle til allerede nå sette av helgen for faglig og sosialt påfyll.


Referat fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell på Steinkjer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat Årsmøte Norsk Hjorteavlsforening 2018 Referatet er elektronisk godkjent av de som ble valgt til å underskrive protokollen.


Fagseminar og Årsmøte 2018

Styret har i år valgt å legge Fagseminar og Årsmøte 2018 til Steinkjer og Quality Hotel Grand Steinkjer, helgen 16.-18. mars. Vi legger opp til et interessant fagseminar, med  besøk til Inderøy  på lørdag. Fredag ønsker vi å ha fokus på revidering av bransjestandarden. Fag-samlingen kommer i år til å omhandle […]


Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt på Mølla Hotell på Lillehammer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat fra Årsmøtet i Norsk Hjorteavlsforening 2017


Fagseminar og Årsmøte 2017

Som kjent har vi valgt å legge årsmøte 2017 til Lillehammer, på Mølla hotell. Vi legger opp til et interessant fagseminar, med besøk på hjortefarmer i området på lørdag. Viser til program som kom i siste NHF nytt. Vi er pr i dag 43 påmeldte, men har plass til flere. […]