Nyheter


Fagseminar og Årsmøte 2018

Styret har i år valgt å legge Fagseminar og Årsmøte 2018 til Steinkjer og Quality Hotel Grand Steinkjer, helgen 16.-18. mars. Vi legger opp til et interessant fagseminar, med  besøk til Inderøy  på lørdag. Fredag ønsker vi å ha fokus på revidering av bransjestandarden. Fag-samlingen kommer i år til å omhandle […]


Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt på Mølla Hotell på Lillehammer i sammenheng med fagsamling. Under er link til referatet fra årsmøtet. Referat fra Årsmøtet i Norsk Hjorteavlsforening 2017


Fagseminar og Årsmøte 2017

Som kjent har vi valgt å legge årsmøte 2017 til Lillehammer, på Mølla hotell. Vi legger opp til et interessant fagseminar, med besøk på hjortefarmer i området på lørdag. Viser til program som kom i siste NHF nytt. Vi er pr i dag 43 påmeldte, men har plass til flere. […]